Mielieji Baisogalos mokyklos-darželio ugdytinių tėveliai, seneliai, bendradarbiai, geradariai,

nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 % GPM paramos galimybe 2021 m. paramą skyrėte Baisogalos mokyklai-darželiui. Jūsų geranoriškumo dėka pagražėjo mokyklos-darželio aplinka, papildėme baseino aplinką metodinėmis priemonėmis.

Norime atkreipti dėmesį, kad, siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdytinių ugdymo(si) aplinkas bei  užtikrinti vaikų saugumą įstaigoje, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi. Todėl maloniai kviečiame 1,2 %. GPM (gyventojų  pajamų mokesčio) skirti Baisogalos mokyklai-darželiui.

I n f o r m u o j a m e, kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo pasirinktam paramos gavėjui, pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto 5 metams.

Ačiū už bendradarbiavimą!

Prašome Jūsų, brangūs tėveliai, Jūsų šeimos, senelių, draugų paremti mūsų mokyklą-darželį.

Jums reikia elektroniniu būdu (per elektroninės bankininkystės ar kitą sistemą) prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos adresu deklaravimas.vmi.lt.   Prisijungti prie EDS sistemos. Užpildyti FRO512 formą.Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą :

5 laukelyje – įrašyti mokestinį laikotarpį – 2021;
6S laukelį – žymėti varnele;
E1 laukelyje –įrašyti 2;
E2 laukelyje – įrašyti paramos gavėjo kodą 190714921;
E3 laukelyje- įrašyti paramos gavėjo pavadinimą Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis;
E4 laukelyje – įrašyti 1,2 %(ar kitą Jūsų skiriamą pajamų mokesčio dalį);
E5 laukelyje – įrašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą.

Prašymus dėl 1,2 %  gyventojų pajamų mokesčio skyrimo reikia  pateikti elektroniniu būdu iki 2022 m. gegužės 1 d.