1959 metais įsteigta ikimokyklinio ugdymo įstaiga (90 vietų)

Vadovai:

Joana Dailidienė 1959 m. – 1962 m.

Liūnė Lukšienė 1962 m. – 1963 m.

Gražina Zakienė / Bogužienė 1963 m. – 1968 m.

1968 metai (140 vietų)

Vadovai:

Gražina Zakienė – Bogužienė 1968 m.

Elena Vida Pužauskienė 1968 m. – 1978 m.

Genovaitė Kazirskienė 1978 m. – 1985 m.

1985 metai (305 vietos)

Vadovai:

Genovaitė Kazirskienė 1985 m. – 1987 m.

Vilija Kaščionienė 1987 m. – 1989

1993 metais lopšelis – darželis reorganizuotas į mokyklą – darželį.

Vadovai:

Vita Poškienė / Fessler  1989 m. – 2019 m.

Gražina Areliūnienė  l.e.p.  2019 m. – 2021 m. kovo 22 d.

Aušra Krugelienė nuo 2021 m. kovo 22 d.