Direktorė:

Aušra Krugelienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Gražina Areliūnienė

II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Alma Čepienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pakiršinio skyriuje:

Gintarė Pužauskienė

III vadybinė kategorija