SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO VIETAI UŽIMTI RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS MOKYKLOJE-DARŽELYJE

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

Biudžetinė įstaiga Baisogalos mokykla-darželis, įmonės  kodas 190714921, Grinkiškio g. 18, Baisogala.

Darbo pobūdis: darbas su bendruomene, siekiant užtikrinti vaiko saugumą įstaigoje bei sudaryti prielaidas sėkmingai jo socializacijai.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Profesija: socialinis pedagogas.

Mokymo/studijų programa: socialinės pedagogikos programa.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti socialinio pedagogo kvalifikaciją.

2. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Prioritetai: darbo patirtis ikimokyklinio ir/ar pradinio ugdymo įstaigoje; gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Baisogalos mokyklos-darželio direktoriui).

2. Sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis atrankos laikotarpiu.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (-ų) kopiją (-as).

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

7. Gali pateikti motyvacinį laišką.

8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai įstaigoje arba elektroniniu paštu baisogalosmd@gmail.com

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką.